DANE DOTYCZĄCE STRONY

Odpowiedzialny za zawartość tej strony internetowej zgodnie z § 10 Abs. 3 MDSTV to:

Dr med. Agnieszka Czarnecka

Lekarz specjalista  w dziedzinie dermatologii i wenerologii

derma-lymph

Prywatna praktyka w dziedzinie dermatologii, limfologii i medycyny estetycznej

Bismarckstraße 24
10625 Berlin

Telefon: 030 26074545

kontakt@derma-lymph.de
www.derma-lymph.de

Odpowiedzialny za treść zgodnie z §55 ust. 2 RStV

Dr med. Agnieszka Czarnecka,

Tytuł zawodowy:

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób skóry i chorób wenerycznych (uzyskany w Republice Federalnej Niemiec)

Właściwa izba lekarska:

Izba lekarska  Berlin

Podmiot prawa publicznego

Friedrichstraße 16
10969 Berlin

Tel.: 030 40806 0
Faks: 030 40806 34 99
E-Mail: kammer@aekb.de
Internet: www.aerztekammer-berlin.de

Właściwy organ nadzorczy:

Państwowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych

Berlin Adres pocztowy (dla wszystkich budynków urzędowych)

Skrytka pocztowa  31 09 29 10639 Berlin

Telefon: (030) 90229-0

Przepisy dotyczące wykonywania zawodu:

Kodeks postępowania zawodowego Izby Lekarskiej z siedzibą w Berlinie

Berliner Kammergesetz  [ustawa Izby Lekarskiej z siedzibą w Berlinie]

(Regulamin znajduje się na stronie internetowej Izby Lekarskiej w Berlinie pod hasłem “Gesetze-Verordnungen” [ustawy/rozporządzenia])

Numer identyfikacji podatkowej: